Naučná stezka

    Barrandovské skály - Chuchelský háj

    Naučná stezka

    Barrandovské skály - Chuchelský háj

Plánek trasy Úvodní zastávka Barrandovský most Profil u kapličky Lom u kapličky Starý lom Barrandova skála Na Vyskočilce Lázně Malá Chuchle Čertova strouha Přírodní rezervace Chuchelský háj I Přírodní rezervace Chuchelský háj II Žákův lom Přírodní rezervace Homolka Starý lom na úpatí Homolky

Délka: 6 km

Trasa: začíná poblíž zastávky "Hlubočepy" tramvají č. 6, 12, 14, 16 a 20 a autobusů č. 120 a 128 (za viaduktem na cyklistické stezce) a vede podél trati do Malé Chuchle a odtud - zčásti po žluté turistické značce - přes Chuchelský háj do Velké Chuchle. Zde končí v blízkosti zastávky "Velká Chuchle" autobusu č. 172 .

Typ: určeno pro pěší, částečně pro cyklisty (z Hlubočep do Malé Chuchle vede po cyklistické stezce), fyzicky nenáročné.

Počet zastávek: 14

Potřebný čas: 2 - 3 hodiny

Zaměření: přírodovědné (geologie, paleontologie, botanika, zoologie) a historické.

Stav: velmi dobrý, stezka je po rekonstrukci (dokončené v červnu 2005).

Značení trasy symbolem naučné stezky: ano

 


Naučná stezka Barrandovské skály - Chuchelský háj, kterou financovalo Hlavní město Praha, byla slavnostně otevřena v květnu 1998.

Poděkování patří všem, kteří nám pomohli při přípravě i realizaci této naučné stezky a k ní vydaného tištěného průvodce, zejména pak Magistrátu hl. m. Prahy (a RNDr Čendě Holubové), který vybudování této naučné stezky finančně zabezpečil, a prof. Ivo Chlupáčovi, který vytvořil základní koncepci naučné stezky. Na přípravě textů jednotlivých zastávek se rozhodující měrou podíleli: prof. I. Chlupáč (geologie a paleontologie), doc. J. Kubíková (botanika), doc. Horáček (ornitologie), T. Hromádka (kulturně historická část). Za pomoc a cenné připomínky pak dále děkuji RNDr. Jiřímu Kříži, PhD, RNDr. Vojenu Ložkovi, RNDr. Jaroslavu Markovi, CSc., RNDr. Janu Němcovi, RNDr. Aleně Vopálkové a RNDr. Kateřině Zelenkové.

V minulých letech bohužel naučnou stezku "objevili" vandalové a zastávky mezi Hlubočepy a Malou Chuchlí systematicky a opakovaně ničili. Snažíme se tedy i těmito internetovými stránkami přispět k poznání zajímavostí a hodnot těchto míst, a tím i napomoci jejich ochraně.

Hana Klonfarová, EVANS - středisko globální výchovy

logo EVANS