Naučná stezka

    Prokopské údolí - Butovickým hradištěm

6

Vyhlídka na Dalejský háj

Umístění zastávky: na okraji plošiny poblíž místa, kde pěšina se žlutou turistickou značkou začíná sestupovat do údolí.

Protilehlý svah a plošinu nad ním, o celkové rozloze 28 ha, pokrývá lesní porost Dalejského háje. Je to jeden z mála listnatých hájů v Praze, kde se historickým průzkumem prokázalo nepřetržité trvání lesa během středověku. Hájovna ukrytá v lese se připomíná již začátkem 18. století. Návaznost na přirozený lesní porost před osídlením krajiny člověkem zde musela být zachována, alespoň na části dnešní plochy, protože jinak by se zde až do dnešní doby nezachovala přirozená a bohatá společenstva lesních dřevin, křovin a bylin. Podle sklonu terénu a střídajících se devonských hornin různého složení a chemismu jsou zde vyvinuty odlišné typy lesních společenstev:

Dalším charakteristickým druhem šipákové doubravy a teplomilných lesních lemů je jetel alpínský (Trifolium alpestre L.), vytrvalá bylina, vysoká 15 – 30 cm, s přímými lodyhami. Kvete od června do srpna.
Kresba: Jan Hora
Jetel alpínský
zimní vzhled
zimní vzhled
Dub pýřitý, šipák
letní vzhled
letní vzhled
Dub pýřitý, šipák – Quercus pubescens Willd. Strom až 20 metrů vysoký, listy střídavé, malé, tvarem podobné listům dubu zimního, vespod hustě pýřitě chlupaté; rovněž plodová číška šedě vlnatě chlupatá. Jednodomá rostlina se vzpřímeným samičím květenstvím a převislými samčími jehnědami. Dominantní druh doubrav v submediteránní oblasti, v Čechách je severní hranice jeho rozšíření
Kresba: Jan Hora

Nyní sejdeme dolů do údolí, abychom se napojili na hlavní tah NS Prokopským údolím. Pod svahem, ještě v houštinách porostu, předtím než stezka podejde trať lokálky, vyvěrá pramen, jenž má značný obsah rozpuštěného iontu vápníku, který se pod výtokem sráží jako uhličitan vápenatý v podobě pěnovce (nezpevněného travertinu). Pramen je pitný (jeho voda byla sledována) a nevysychá ani ve velkých obdobích sucha.

Sasanka hajní – Anemone nemorosa L. Sasanku hajní zastihneme v jarním období v habrové doubravě. Kvete bíle od března do května. Okvětí není rozlišeno v kalich a korunu. Vysoká je 10–25 cm, listy mají podobu trojčetného přeslenu řapíkatých listenů. Roste od nížin až do hor, hojná.
Kresba: Jan Hora
Sasanka hajní
Brouk roháč obecný – Lucanus cervus – vzácně obohacuje faunu Dalejského háje. Samičky jsou menší, bezrohé, samečkové 35 – 75 mm velcí. Velmi proměnlivý druh. Obývá staré doubravy, ale vzácně i ojedinělé stromy. Larvy se vyvíjejí v trouchu pařezů. Není hojný, je chráněný.
Kresba: Jan Hora
Roháč obecný
Zpět na začátek stránky
<
Předchozí zastávka
 

Tyto internetové stránky připravil © EVANS - středisko globální výchovy, 2005.
Poslední aktualizace: 30.12.2013