Naučná stezka Řeporyje - Hlubočepy

    Údolím Dalejského potoka

7

Černý lom

Lobolitová stráň v Černém lomu. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: v lomu, s výhledem na Lobolitovou stráň.

GPS: N 50°1.884‘, E 14°20.173‘

Na kvalitní vápno se hodí jedině vápence s vysokým obsahem CaCO3...

Stěnový Černý lom pojmenovaný sběratelem Františkem Hanušem (1860 – 1937) v roce 1923 podle tmavých silurských vápenců nejvyššího siluru se původně jmenoval Kamčatka a byl kolem 275 m dlouhý s 30 metrů vysokou stěnou. V nadloží černých vápenců se těžily světlé vysokoprocentní vápence pro výrobu vápna. Ty se usadily v teplém moři ve spodním devonu, když se Perunika posunula do blízkosti rovníkového pásma.

lobolit
lilijice Scyphocrinites

První mezinárodní hranice mezi útvary na světě byla vybrána v Čechách...

Mezinárodní stratotyp (standard) celosvětově platné hranice mezi silurem a devonem (418 milionů let) byl jako první na světě stanoven v Čechách na Klonku u Suchomast jižně od Berouna rozhodnutím Mezinárodního geologického kongresu v Montrealu v roce 1972. Hranice mezi silurem a devonem je na východní stěně Černého lomu ve spodní části zrnitých narůžovělých vápenců, kde se vyskytují průřezy plováků lilijic - lobolitů. Po ukončení těžby v lomu Kamčatka kolem roku 1919 byla většina dna lomu vysoko zavezena těžebním odpadem z lomů Vokounka a Rokle na druhé straně Dalejského údolí.

Lilijice jsou zvířata! Sami si je můžete prohlédnout. Jsou příbuzné s ježovkami a hvězdicemi...

ramenonožec Dayia bohemica kalich lilijice Scyphocrinites
ramenonožec Dayia bohemica
Bouček, 1941
kalich
lilijice Scyphocrinites

Část lomu, která je blíže k lomu Mušlovka a je ve své svrchní části tvořena zvětralými rezavými vápenci, nazval sběratel František Hanuš „Lobolitovou strání“, pod kterou se daly po jarním tání sbírat jako menší míč veliké lobolity rodu Scyphocrinites, které měly několik milimetrů silné stěny uzavírající duté komory uvnitř kulovitého plováku. V rezavých rozvětraných vápencích nejvyššího siluru můžeme najít jako třešňové pecky malé ramenonožce Dayia bohemica a kulaté články lilijic, někdy i s pěticípou hvězdičkou. Na povrchu tmavých vápenců severní stěny se nacházejí lesklé úlomky ramenonožců.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .