Naučná stezka Řeporyje - Hlubočepy

    Údolím Dalejského potoka

9

Červený lom

PP Opatřilka - Červený lom. Foto H. Klonfarová

Umístění zastávky: Vlevo od hlavní cesty, na ostrohu s vyhlídkou do Červeného lomu.

GPS: N 50°2.148‘, E 14°21.185‘

Barrande
Francouz Joachim Barrande (1799 - 1883), slavný český paleontolog, autor největšího přírodovědeckého díla o českých prvohorních zkamenělinách
Systeme Silurien du centre
trilobit rodu Odontochile
Trilobit Odontochile.

Méně kvalitní vápence s jílovitou složkou se hodí na výrobu cementu...

Okolí Červeného lomu je zajímavé jak pro svojí geologii, tak pro svojí nedávnou historii. Jílovité vápence se těžily na výrobu cementu ještě před druhou světovou válkou ve stěně dlouhé 250, se základnou zhruba v úrovni Dalejského potoka.

Joachim Barrande jako první přišel na to, že ordovické, silurské a devonské usazeniny tvoří úzkou pánev mezi Prahou a Zdicemi...

Barrandův průřez prvohorní pražskou pánví publikovaný v roce 1852.
 

I zde jsou vrstvy zvrásněné. Jsou ukloněny k jihovýchodu, do středu pánve. Na zemský povrch znovu vycházejí v jižní části pánve v údolí Radotínského potoka. Zde jsou ukloněné opačným směrem, k severozápadu. Toho si povšiml již slavný Joachim Barrande (1799 – 1883) v roce 1844 a odhalil tak pánevní charakter uložení prvohorních usazenin v Čechách. Na vrstevních plochách jsou k vidění zajímavé velké hvězdicovité prohlubně, způsobené výbuchy jednotlivých náloží během odstřelů stěny.

Trilobit Reedops
Trilobit Reedops

Rovníkové pásmo, korálové útesy, teplé moře a romantika bez člověka..

Vápence se uložily na dně prvohorního moře ve spodním devonu. Ty nejstarší, červenavé a v jejich nadloží šedé jílovité vápence se usadily během mezinárodního časového období stupně prag, před asi 410 miliony let. Ty masivní, světlé vápence se usadily v mezinárodním časovém období ems v době před asi 405 miliony let. Ve světlých navětralých vápencích se kdysi nacházely hojné kostry korálů, ramenonožci a články lilijic.

Paleogeografická mapa svrchního devonu (před asi 405 miliony let)

Budovatelé prokopského podzemí i Jaroslav Foglar...

Ale i pozdější historie lomu je zajímavá. Na ploché haldě těžebního odpadu směrem k potoku byl za války vybudován trestanecký tábor pro budovatele podzemních prostor v Prokopském lomu vzdáleném asi 1,5 km po proudu Dalejského potoka. Dnes zbyly z baráků pouze nízké základy. Častými obdivovateli Červeného lomu v údolí Dalejského potoka a jeho barevných krás byl i Jaroslav Foglar se svou partou kluků.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .