Naučná stezka Řeporyje - Hlubočepy

    Údolím Dalejského potoka

14

Pod kostelíkem

Skála s křížem. Foto H. Klonfarová

Umístění zastávky: u silnice, pod skálou, na níž je umístěn velký dřevěný kříž.

GPS: N 50°2.456‘, E 14°22.534‘

Kresba
A. Kosárka z roku 1857 ukazuje
nezalesněné svahy údolí, kostel a poustevnu.
kostel
stojící již
na hraně lomu
(fotografie
ze třicátých let
20. století)

Kostel svatého Prokopa

Tato část Prokopského údolí se nazývá „Daleje“. Na skále nad vámi stávala nejvýznamnější stavba celého údolí - kostel sv. Prokopa. Ten byl ke cti tohoto světce dostavěn v letech 1711 - 1712 podle již starších plánů P. Maggiho. Byl vybudován v barokním slohu na náklady knížete Adama Schwarzenberka. Tvořila jej chrámová loď s kněžištěm, nad nímž byla malá věžička se dvěma malými zvony.

vyobrazení svatého Prokopa,
na kterém se setkává s knížetem Oldřichem
na honu (neznámý autor, polovina 19. století).
spíše romantická,
než přesná kresba Prokopského kostelíka

Svatý Prokop

Svatý Prokop, světec a poustevník, pobýval nějaký čas v jeskyni v Dalejích. Zde prý sepsal evangeliář, který se údajně dostal do Francie, kde na něj skládali přísahu francouzští králové. Později se usídlil v jeskyni na svahu Sázavy, kde kolem jeho poustevny vznikla malá mnišská osada jeho následovníků a na jejím místě roku 1032 Sázavský klášter, ve kterém se stal opatem.

Poustevna

Na strmé skále pod kostelem byla nedaleko od vchodu do prokopské jeskyně vystavěna v roce 1715 poustevna. V témže roce se v poustevně usídlil i první poustevník, bratr Jakub Posnanský. Poustevna neměla dlouhého trvání, již po roce 1780 byla zrušena nařízením císaře Josefa II., ale domek zůstal obydlen ještě několik dalších desetiletí.

Proměny Prokopského údolí a konec kostela

Půvabné prostředí Prokopského a Dalejského údolí však v 19. stol. změnilo radikálně svoji podobu. Stalo se průmyslovým územím. Pod kostelem se začal rozrůstat lom. V roce 1890 byla odstřelena Prokopská jeskyně a kostel s křížem se octnul na srázu lomu.

Lomová těžba zde pokračovala i začátkem 20. století. V průběhu druhé světové války v lomu Němci vybudovali podzemní objekt, který po válce převzala naše armáda, a ta jej využívá dodnes. Říká se, že podzemní komplex, který je zde vystavěn, je propojen až s Pražským hradem. Kostel sv. Prokopa byl, s odvoláním na statické poškození vlivem těžby, zbořen v šedesátých letech, současně zmizel i kříž.

Obnova kříže

Kříž byl na skále obnoven v roce 2003 při příležitosti 950. výročí úmrtí sv. Prokopa. Dnes stojí v místě, které je jihovýchodně od původního umístění.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .