Naučná stezka

    Roztocký háj - Tiché údolí

Plánek trasy Vltavské údolí Vyhlídka na Zámky Roztocký háj Obec Roztoky Maxmiliánka Spálený mlýn Tůmův mlýn Trojanův mlýn Soutěska pod Holým vrchem Holý vrch Kaple sv. Václava Starý Suchdol

Délka: cca 7 km

Trasa: začíná na suchdolské vyhlídce na vltavské údolí, na níž se odbočuje z ul. Na Rybářce (odbočka žluté turistické značky). Dále pokračuje po žluté turistické značce přes Roztocký háj až do Roztok, odtud po modré turistické značce kolem Maxmiliánky údolím Únětického potoka až k Únětickému rybníku a dále opět po žluté turistické značce až do Starého Suchdola.

Typ: základní trasa fyzicky nenáročná

Počet zastávek: 12

Potřebný čas: cca 3 hodiny

Zaměření: historické a přírodovědné (geologie, botanika, zoologie).

Stav: výborný - 19. 10. 2006 byla nově otevřena po rekonstrukci

Značení trasy symbolem naučné stezky: není.

Realizace: 2. ZO ČSOP Taraxacum (s finanční podporou Odboru městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy). Internetovou podobu této naučné stezky vytvořil EVANS - středisko globální výchovy.

Přístup: K naučné stezce se dostanete městskou hromadnou dopravou - od metra A, stanice Dejvická, autobusy č. 107 , 147 a 160 do zastávky Kamýcká, odtud je první tabule naučné stezky vzdálena cca 800 m - půjdete Suchdolskou ulicí a ulicí na Rybářce po žluté turistické značce.
Od poslední zastávky naučné stezky můžete pokračovat dále po žluté značce ke konečné autobusu č. 147 a 160 (zastávka Výhledy) nebo můžete projít ulicemi Pod rybníčkem a Suchdolskou na konečnou zastávku autobusu č. 107 a 160 (zastávka Suchdol). Všechny tyto linky Vás dovezou zpět k metru.


Vážení milovníci přírody,

naučná stezka Vás zve na vycházku do krajiny našich předků, která se rozkládá na cestě mezi dávnými sídly Přemyslovců na Levém Hradci a Pražském hradě.

Tato krajina není jen proslulá historií lidského rodu, ale je bohatá krásnou přírodou a můžeme z ní vyčíst i mnohé z historie Země dávno předtím, než její tvář začal přepisovat člověk. Jednotlivé zastávky naučné stezky Vás povedou cestou poznání místní přírody i historie.

Naučná stezka vznikla před mnoha lety na podkladech publikace vydané v roce 1990 Pražským ústavem státní památkové péče a ochrany přírody. V té době se na ní autorsky podíleli pracovníci tohoto ústavu, pracovníci Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a vědečtí pracovníci jiných výzkumných ústavů. Materiály tehdy převzala a zpracovala PhDr.Jarmila Kubíková.

Působením člověka a přírodních vlivů však tato naučná stezka postupně chátrala, až zanikla.

V roce 2004 se ochránci přírody ze základní organizace 01/02 ZO ČSOP TARAXACUM rozhodli, že stezku obnoví. Na základě projektu PhDr.Ivana Makáska a grantu z odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy byla zahájena v roce 2004 obnova stezky, která byla ukončena v září 2006.

Původní texty jednotlivých zastavení naučné stezky byly doplněny a částečně přepracovány dle nových poznatků a kresby i fotografie doplněny tak, aby byla naučná stezka přitažlivá pro všechny generace.

Na úpravě textů se podíleli vědečtí pracovníci RNDr.Jarmila Kubíková a RNDr.Jiří Kříž, dále pracovníci Středočeského muzea v Roztokách u Prahy - PhDr.Ivana Vojtěchovská, ing.Jasoň Boháč, RNDr.Jaroslav Rydlo, PhDr.Miroslav Vlk.

Všem těmto lidem je třeba poděkovat, protože bez jejich odborné pomoci a spolupráce by tato naučná stezky nevznikla.

Za ochránce přírody


František Tůma

01/02 ZO ČSOP TARAXACUM

Tyto internetové stránky připravil © EVANS - středisko globální výchovy, 2006.
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016.